https://woobox.com/vo5cnq/kvg449

Prize: Nemco kitchen chopper & dicer, ARV $450